یک مهمانی به 5 بهانه
یک مهمانی به 5 بهانه - امیر عبدالحسینی
پنجمین اجلاس جهانی شاعران هم سرا - مرتضی امیری اسفندقه - امیر عبدالحسینی
افتتاح نمایشگاه طاهر خوشنویس
باغ موزه هنر ایرانی
همایش عطار و موسیقی
مجید مجیدی - احمد مسجد جامعی - امیر عبدالحسینی - افتتاح سومین دوسالانه پوستر طلوع
نمایشگاه هنر انقلاب در موزه هنرهای معاصر تهران
اختتامیه سومین جشنواره هنر جوان
نمایشگاه سوگ نگاره ها - م.زه هنرهای معاصر تهران
سرحلقه شوریده سران
یک بیت عاشقانه
دهمین دوسالانه پوستر تهران - موزه هنرهای معاصر تهران
پوستر نمایشگاه خیالی نگاران - فرزاد ادیبی
امیر عبدالحسینی - ابراهیم حاتمی کیا - فرزاد هاشمی - سید عباس میرهاشمی
داوری سوگواره پوسترهای عاشورا - محمدرضا دوست محمدی - محمد خزایی - کورش پارسانژاد - امیر عبدالحسینی - ابراهیم حقیقی - صداقت جباری
نقاشی محیطی - جشنواره زیارت و ارادت
اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر شهر
پوستر به مناسبت غدیر - مجید کاشانی
امیر عبدالحسینی
مهدی حسینی - رنگ روغن روی بوم
افتتاحیه نمایشگاه بانوان خوشنویس
آوای دوست - نشست تخصصی ساز سنتور - مجید کیانی - امیر عبدالحسینی - اسماعیل تهرانی - میلاد کیایی
شاهرخ دیلمقانی - یعقوب امدادیان - منوچهر نیازی - احمد اسفندیاری - محمدحسین ایمانی - محمو شالویی - حبیب الله آیت اللهی- اکسپوی تهران
نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق - محمدحسین صفار هرندی
امیر عبدالحسینی - هادی منتظری