رئیسی که ۳۰ ماه بدون حقوق کار کرد!

/
به نام خدایی که می‌میراند و دوباره زنده می‌سازد یک نفس کافی‌…

کتاب نقاشی قهوه خانه

/
نقاشى قهوه خانه گزیدهٔ مقالات و گفت‌وگوها به کوشش؛ امیر عبدالحسینی، محمدحسن حامدى …