اثر هایتس ماک
دکتر عبدالمجید حسینی راد
بسیجی - اثر کاظم چلیپا
استاد حمید عجمی - عکس: سید ابراهیم حسینی
استاد حسین علیزاده - شهرام صارمی - امیر عبدالحسینی - بابک ربوخه
اثر حسن یاقوتی
اثر استاد آیدین آغداشلو
اثر ایرج اسکندری
نمایشگاه اتو پینه - موزه هنرهای معاصر تهران