مجموعه ها

با مروری در تاریخ و فرهنگ علاقه‌مندی انسان به گرآوری آثار هنری و یا جمع‌آوری اسناد و اشیاء کاربردی در قرون متمادی و در گستره جغرافیایی جهان دیده می‌شود. این علاقه‌مندی گاه شکل‌گیری موزه‌ها را شامل شده و گاه نیز مجموعه‌های خصوصی، ثبت و صیانت شده و به روزگار آینده رسیده است. این مجموعه‌ها گاه هدفمند و مبتنی بر اصول مجموعه‌داری است و گاه نیز به صورت پراکنده و ذوقی و سلیقه‌ای شکل گرفته است. اما جدای از نوع و شیوه و چگونگی مجموعه‌داری، جمع‌آوری، نگه‌داری و مجموعه کردن آثار و اشیاء هنری و کاربردی از جذابیت ویژه‌ای برخوردار است. علاقه من به مجموعه کردن آثار هنری و یا اشیاء کاربردی در آشنایی با فرهنگ مجموعه‌داری و هم‌نشینی و مؤانست با مجموعه‌داران و نگارخانه‌داران شکل گرفت و طی سال‌ها فعالیت و کار هنری، مجموعه کوچکی را برای خود گردآوری کرده‌ام که متتخبی از آن در قالب آثر هنری (شامل آثار هنرهای تجسمی و مجموعه سازها) و مجموعه ذوقی (شامل عصاها و کلاه‌ها) در این نمایشگاه مجازی ارائه شده است.

مجموعه - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی

مجموعه-هنری- تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی
مجموعه-ذوقی- تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی