گفت و گو ها

گفت‌و‌گو‌های هنری و مصاحبه با هنرمندان و اهل هنر علاوه بر جنبه خبری و اطلاع‌رسانی، همواره و هنوز به عنوان منبع مهمی در آموزش و پژوهش هنر به شمار می‌رود. دیدگاه‌ها، نظریات، اندیشه‌ها، شیوه‌ها و سیر تحولات هنری در گفت‌و‌گو‌های هنرمندانه و از زبان اهالی هنر بیان می‌شود و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های هنری مورد توجه قرار گیرد. در سالیان گذشته به عنوان عکاس و خبرنگار با نشریاتی از جمله گرافیک همکاری داشته‌ام. منتخبی از گفت‌و‌گو‌های من با هنرمندان که پس از گذشت سال‌ها هنوز جنبه‌های خواندنی فراوانی دارد در گزینه «گفت‌و‌گوی من با هنرمندان» به پیش روی شما گسترده شده است. «گفت‌و‌گوی دیگران با من» نیز گزینه دیگری‌ست که منتخب گفت‌و‌گو‌ها و مصاحبه‌های اهالی رسانه با من در کسوت هنرمند، مدیر هنری، دبیر رویدادهای هنری و مسئولیت‌های اجرایی را شامل می‌شود. بدیهی‌ست که در این صفحه از گفت‌و‌گو‌های خبری و تاریخ مصرف‌دار و یا میزگردها و کنفرانس‌های مطبوعاتی صرف نظر شده و مطالبی مدنظر قرار گرفته که یا معرفی رویداد هنری را در بر گیرد و یا از زوایای مختلف به مقوله هنر و هنرمند بپردازد.

گفت-و-گوهای-دیگران-با-من - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی
گفتگوهای-من-با-دیگران - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی