فعالیت‌ها

دبیری رویدادهای ملی و بین‌المللی در عرصه هنر بویژه هنرهای تجسمی، برگزاری جشنواره‌ها، سوگواره‌ها و نقش‌واره‌های هنری، سامان‌دهی رویدادهای نمایشگاهی و فروشگاهی در زمینه هنرهای تجسمی، انتشار نشریه و بولتن تخصصی در عرصه هنر و برای جشنواره‌ها و رویدادهای هنری، راه‌اندازی دوره‌های آموزشی و پژوهشی و کارگاه‌های علمی و عملی هنر و… بخشی از فعالیت‌هایی‌ است که طی سالیان اخیر در کارنامه هنری من ثبت شده است. در این میان برگزاری ویژه‌برنامه تولدماه و سفارش پوستر رویدادهای هنری به طراحان گرافیک برایم جذابیت بیشتری داشته است. از حضور پر مهرتان دعوت می‌کنم تا فعالیت‌های هنری مرا به نظاره نشسته و مرور کنید.

فعالیت-ها - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی

تولد ماه - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی
سفارش های من - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی
هنرگردی - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی
رویدادها و جشنواره ها - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی
گفت و گوها - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی