بلاگ

در سال‌های فعالیت هنری در هم‌نشینی با هنرمندان و برگزاری رویدادهای هنری، هر از گاهی و به تناسب و فراخر بازتاب رویدادهای برگزار شده در گستره هنر، مقاله، نقد، نظر و یادداشتی را نوشته و منتشر کرده‌ام. بخش عمده‌ای از این مطالب در رسانه‌ها منتشر و بازنشر داده شده‌اند. در این صفحه فرصتی فراهم آمد تا این یادداشت‌ها را در پنج بخش (برای هنر، برای هنرمند، برای اقتصاد هنر، برای مدیریت هنر و برای لبخند) تنظیم و به نگاه علاقه‌مندان تقدیم نمایم.

بلاگ - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی

برای-هنر - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی
برای-هنرمند - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی
برای-اقتصاد-هنر- تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی
برای-مدیریت-هنر - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی
برای-لبخند - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی