آثار

اگرچه در سال‌های اخیر فعالیت‌هایم بیشتر در زمینه مدیریت هنری، امور اجرایی و سوابق آموزشی بویژه تحقیق و تدریس در حوزه اقتصاد هنر بوده است، اما کار هنر و خلق اثر نیز برایم نمود جدی و قابل توجهی داشته است. سال‌ها فعالیت مستمر در شاخه‌های مختلف هنر، سبب شد تا آثار متعددی را در رشته طراحی و گرافیک، حوزه پژوهش و عرصه موسیقی ارائه نمایم. منتخبی از آثار هنری‌ام در سه بخش گرافیک (پوستر، نشانه، تصویرسازی و طراحی)، پژوهش (کتاب‌ها و مقالات) و موسیقی (نوازندگی و آهنگ‌سازی) را به نگاه پر مهرتان هدیه می‌کنم.

ذست ها - طراحی: امیر عبدالحسینی

گرافیک - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی
کتاب-ها و مقالات - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی
موسیقی - تارنمای شخصی امیر عبدالحسینی